Tài nguyên dạy học

Mấy giờ rồi nhỉ

Hôm nay ngày mấy?

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang Web này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_tinh_ca_dau_tien__YouTube.flv You_are_the_apple_of_my_eye.flv 94hanhdttchiatay.jpg Youtube__cung_chuc_tan_xuan__happy_new_year.swf VinhBietMuaHe.mp3 0.Untitled-22.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi4.mp3 MeHienYeuDau.mp3 BanglangtimMyTam.mp3 ChristmasDontBeLateLuongBichHuu.mp3 NHAT_BAN_HINH_ANH.flv Nav_logo14.png Einstein.jpg Take_me_to_your_heartMLTR.mp3 0.Clip_-_Clip_If_tomorrow_never_come_-_Xem_clip_tai_Video_Zing.flv 0.When_You_Say_Nothing_At_All_-_Ronan_Keating.mp3 0.If-Tomorrow-Never-Comes.mp3 0.Neo_dau_ben_que.mp3 0.Giong_ho_thuong_nho.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư viện trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Trường THPT Bùi Dục Tài.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  [11]KT1T2-HKII-1A.doc

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Viết Tý (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:43' 16-04-2013
  Dung lượng: 84.0 KB
  Số lượt tải: 321
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 4 – NĂM HỌC 2012 – 2013
  TRƯỜNG THPT BÙI DỤC TÀI MÔN: Tiếng Anh 11
  (Đề kiểm tra có 35 câu)
  Ngày kiểm tra:....................Ngày trả bài:..................

  Mã đề thi: TA-11

  Họ và tên:……………………………………………........................
  Lớp: 11…

  Điểm:......................................Bằng chữ:............................................
  Nhận xét của thầy, cô giáo
  ..................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  ..................................................................
  
  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (Học sinh làm bài trên phiếu trả lời ở cuối đề thi, lưu ý tô rõ, đậm câu trả lời đúng)
  1-2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
  A. occupy B. whenever C. beautiful D. interesting
  A. effort B. medal C. athlete D. compete
  3-4: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions.
  A. talked B. fished C. arrived D. stepped
  A. drops B. kicks C. sees D. hopes
  6-17: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  I classify my books into the ____________ such as novels, fairy tales… and put them on the shelves.
  A. collections B. categories C. organizations D. hobbies
  The Vietnamese participants always take part sports events wit great enthusiasm.
  A. at B. on C. to D. in
  The hotel has special for disabled athletes.
  A. effort B. aquatic C. facilities D. advancing
  To prepare for the coming Asian Games, we have to _________ the training areas and roads to sports buildings.
  A. widen B. recruit C. equip D. promote
  Many __________ from the other schools attended Quiz show in English at our school last week.
  A. competitors B. competition C. competitive D. compete
  ______________ was asked by the police in the chaos in the street last night.
  A. It is the man that B. It was the man that C. The man that D. The man who
  Peter: “______________” Nam: “I’ll make my collection richer and richer”
  A. What is your hobby, Nam? B. How do you organize your collection, Nam?
  C. What do you plan to do next, Nam? D. How do you collect your books, Nam?
  Peter: ______________? Nam: I can read book at home, school or library.
  A. Why do you read book? B. Where do you read book?
  C. What kind of book do you like reading? D. Do you like reading book?
  This is the book you lent me last week.
  A. who B. when C. where D. X
  The film was about John, was a doctor.
  A. whom B. that C. whose D. who
  ____ England won the World Cup.
  A. It was in 1966 that B. It was on 1966 that C. It was in 1966 when D. It was 1966 in that
  The death of his son was an experience from he never fully recovered.
  A. which B. when C. that D. why
  The girl, ____________ eyes are very beautiful, gains the title “Miss Lady”.
  A. who B. that C. whose D. whom
  ______________in the kitchen.
  A. It is my mother whom is B. It was my mother who is
  C. It is my mother who was D. it is my mother who is
  The woman __________ to you is my mother.
  A. who speak B. who speaking C. speak D. speaking
  The book______________is on the table.
  A. you wanted B. that you wanted it C. what you wanted D. what you wanted it
  Are these the books___________ looking for?
  A. you B. which you C.
   
  Gửi ý kiến