Tài nguyên dạy học

Mấy giờ rồi nhỉ

Hôm nay ngày mấy?

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang Web này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_tinh_ca_dau_tien__YouTube.flv You_are_the_apple_of_my_eye.flv 94hanhdttchiatay.jpg Youtube__cung_chuc_tan_xuan__happy_new_year.swf VinhBietMuaHe.mp3 0.Untitled-22.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi4.mp3 MeHienYeuDau.mp3 BanglangtimMyTam.mp3 ChristmasDontBeLateLuongBichHuu.mp3 NHAT_BAN_HINH_ANH.flv Nav_logo14.png Einstein.jpg Take_me_to_your_heartMLTR.mp3 0.Clip_-_Clip_If_tomorrow_never_come_-_Xem_clip_tai_Video_Zing.flv 0.When_You_Say_Nothing_At_All_-_Ronan_Keating.mp3 0.If-Tomorrow-Never-Comes.mp3 0.Neo_dau_ben_que.mp3 0.Giong_ho_thuong_nho.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư viện trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Trường THPT Bùi Dục Tài.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề Thi Học Kì II - Năm học 2009-2010

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Viết Tý (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:45' 19-05-2010
  Dung lượng: 61.0 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
  TRƯỜNG THPT NAM HẢI LĂNG

  ĐỀ THI HỌC KÌ II-NĂM HỌC 2009-2010
  MÔN : Tiếng Anh 10
  Thời gian làm bài: 45 phút;
  (Đề thi có 35 câu hỏi)

  
  
  Mã đề thi 132
  
  (Lưu ý thí sinh làm bài trên phiếu trả lời riêng)
  PHẦN I:
  Câu 1: We are so excited about our trip next month to France. We_______visit Paris, Toulouse, and Lyons.
  A. will B. is going to C. are going to D. will to
  Câu 2: Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong câu sau.
  A. sand B. leaves C. sit D. star
  Câu 3: Up to 2006, the world has witnessed 18 World Cup_______.
  A. games B. plays C. competitions D. tournaments
  Câu 4: People practice________so that the environment can preserve their needs and the needs of all other living things.
  A. converse B. conservation C. conversation D. conserve
  Câu 5: Mai: It is so hot here.
  Lan: I_______open windows.
  A. will B. are going to C. am going to D. will to
  Câu 6: Xác định từ/ cụm từ có gạch dưới cần phải sửa (ứng với A hoặc B, C, D), để câu sau trở thành chính xác.
  Although the cold weather, we all went for a walk.
  A. Although B. the C. we all D. a walk
  Câu 7: John is the________student in the class.
  A. most intelligent B. more intelligent C. intelligenter D. intelligentest
  Câu 8: She’s going to Britain________English.
  A. learning B. in order learn C. so as to learning D. to learn
  Câu 9: New York is_______by its hundreds of tall offices and apartment buildings.
  A. constructed B. founded C. characterized D. renamed
  Câu 10: Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có dấu nhấn khác với những từ còn lại trong câu sau.
  A. competition B. tournament C. elimination D. volunteer
  Câu 11: Câu nào sau đây viết đúng cấu trúc ngữ pháp:
  A. Kyoto, where used to be the capital of Japan, has many temples.
  B. Kyoto, where used to be the capital of Japan has many temples.
  C. Kyoto, which used to be the capital of Japan, has many temples.
  D. Kyoto, which used to be the capital of Japan has many temples.
  Câu 12: If I were you, I_______him the book.
  A. will give B. would give C. would have given D. give
  Câu 13: In the first two decades of its existence, the cinema developed rapidly.
  Rapidly đồng nghĩa với “_______"
  A. badly B. quickly C. slowly D. normally
  Câu 14: Xác định từ/ cụm từ có gạch dưới cần phải sửa (ứng với A hoặc B, C, D), để câu sau trở thành chính xác.
  You should to work harder for the coming terminal examination.
  A. examination B. the C. harder D. should to

  Câu 15: Mai:_______________________________
  Lan: To borrow some books.
  A. Why did you go to the library for? B. Why did you went to the library?
  C. What did you go to the library for? D. What did you went to the library?
  Câu 16: Chọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại trong câu sau.
  A. thought B. think C. they D. thin
  Câu 17: They send_______to investigate the seabed and bring samples of marine life back to the surface for further study.
  A. spaceships B. airplanes C. helicopters D. submarines
  Câu 18: Music is very much a/an_______part of our life.
  A. integral B. enormous C. internal D. heavy
  Câu 19: Cuc Phuong National Park_______160 kilometres south west of Hanoi.
  A. are located B. is covered C. are covered D. is located
  Câu 20: Quoc Tu Giam educated thousands of_______men for the country. One of them was Bui Duc Tai.
  A. smart B. possible C. valuable D. talented
  Câu 21: The movie wasn’t as good as we had expected.
   
  Gửi ý kiến