Tài nguyên dạy học

Mấy giờ rồi nhỉ

Hôm nay ngày mấy?

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang Web này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_tinh_ca_dau_tien__YouTube.flv You_are_the_apple_of_my_eye.flv 94hanhdttchiatay.jpg Youtube__cung_chuc_tan_xuan__happy_new_year.swf VinhBietMuaHe.mp3 0.Untitled-22.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi4.mp3 MeHienYeuDau.mp3 BanglangtimMyTam.mp3 ChristmasDontBeLateLuongBichHuu.mp3 NHAT_BAN_HINH_ANH.flv Nav_logo14.png Einstein.jpg Take_me_to_your_heartMLTR.mp3 0.Clip_-_Clip_If_tomorrow_never_come_-_Xem_clip_tai_Video_Zing.flv 0.When_You_Say_Nothing_At_All_-_Ronan_Keating.mp3 0.If-Tomorrow-Never-Comes.mp3 0.Neo_dau_ben_que.mp3 0.Giong_ho_thuong_nho.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư viện trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Trường THPT Bùi Dục Tài.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 4. School education system

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Bùi Duy Lam
  Ngày gửi: 20h:13' 18-11-2015
  Dung lượng: 2.8 MB
  Số lượt tải: 524
  Số lượt thích: 0 người
  WARM-UP:
  Look at the pictures and tell me
  what kinds of schools are.
  Nursery
  Kindergarten
  Primary school
  (Lower) secondary school
  High/Upper secondary school
  1
  2
  3
  4
  5
  Nursery
  Kindergarten
  Primary school
  (Lower) secondary school
  High/Upper secondary school
  How many levels of education system in Viet Nam?
  3 levels
  Pre - school
  Primary education
  Secondary education
  UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM
  Lesson 1: READING
  compulsory (adj) :
  /kəm’pʌlsəri/
  Vocabulary
  = Obligatory
  >< 0ptional
  curriculum (n):/kə’rɪkjʊləm/
  chương trình giảng dạy
  core (n)(v) /kɔ :(r)/
  = the most important part, cốt lõi
  academic year (n) : /,ækə’demɪk/
  = school year
  state school (n) : /steɪt/
  trường quốc lập
  Independent/ Public School
  /,ɪndɪ’pendənt / /’pʌblɪk/
  : trường dân lập
  parallel(adj)(adv)/’pærəlel/
  : song song
  bắt buộc
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  GCSE (abbr.):
  chứng chỉ giáo dục phổ thông
  -> curriculum (n)
  A detailed plan for a course of study offered in a school or college
  GCSE
  General Certificate of Secondary Education
  What do you call the schools which are free for all students and paid for by the state?
  Answer the question.
  ->State schools.
  Fill in the blank with a suitable word.
  Maths, Literature and English are three ……………. subjects in the national examination.
  core
  - curriculum (n) :
  chương trình giảng dạy
  - core (n)(v)
  : chính, cốt lõi
  = nam ho?c
  - state school (n) :
  trường quốc lập
  : trường dân lập
  - parallel(adj)(adv)
  :song song
  Checking
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  - GCSE (abbr.):
  chứng chỉ giáo dục phổ thông
  UNIT 4: SCHOOL EDUCATION SYSTEM
  Before you read:
  Decide whether these about school in Viet Nam
  are true (T) or false (F):
  Children start Grade 1 when they are 6 years old.

  2. Schooling is compulsory from the age of 6 to 16.

  3.The school year generally begins in September and ends in late May.

  4.The students do not have any examinations
  when they finish secondary school.

  5. A school year consists of two terms.
  14
  have to take the
  National examinations for GCSE


  T
  F  II. While you read: (Task 2)
  Work in groups and answer the questions:
  1.When do children in England start their compulsory education at school ?
  2. How many terms are there in a school year in England ?
  3. What are the two school systems in England ?
  4. Do children have to pay fees if they go to “independent” or “public” school ?
  5. How many core subjects are there in the national curriculum ?
  6. When can students take the GCSE examination ?
  LUCKY NUMBERS
  core
  secondary
  Academic
  year
  term
  Independent
  school
  parallel
  fee
  Public
  school
  curriculum
  LUCKY WORDS
  GAME:
  1. at the age of 5
  2. There are 3 terms: Autumn, Spring & Summer terms
  3. The state school and the “independent” or “public” school systems
  4. Yes, they do.
  5. There are 3 core subjects (English, Maths and Science.)
  6. When they finish the secondary school
  ANSWER KEY:
  Answer the question

  1. When do children in England start their compulsory education at school ?
   From the age of 5.
  Answer the question

  2. How many terms are there in a school year in England ? What are they ?
  3 terms (Autumn Term, Spring Term and Summer Term)
  Answer the question
  3. What are the two school systems in England ?
  The state school and the “independent” or “public” school systems.

  There are 3 core subjects (English, Mathematics and Science).
  Answer the question
  5) How many core subjects are there in the national curriculum?

  Yes, they do.
  Answer the question
  4) Do children have to pay fees if they go to “independent”or public school?

  When they finish the secondary school.
  Answer the question
  6) When can students take the GCSE examination?
  Lucky word
  III. After you read:
  Work in pairs and read the text once more then fill in the diagram with correct information taken from the reading text.
  SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN ENGLAND
  Academic year
  1._______ term
  Autumn
  2._______term
  Spring
  3________term
  Summer
  4._____ school: 93% of the pupils
  5._____ school: fee paying
  6.________ school
  7.__________ school
  GCSE examination: 8. three____________subjects.
  levels of education
  Secondary
  Public
  State
  Primary
  core
  SCHOOL EDUCATION SYSTEM IN ENGLAND
  Academic year
  1._______ term
  Autumn
  2._______term
  Spring
  3________term
  Summer
  4._____ school: 93% of the pupils
  5._____ school: fee paying
  6.________ school
  7.__________ school
  GCSE
  GCSE “A” Level  University
  levels of education
  Secondary
  Public
  State
  Primary
  HOMEWORK:
  -Making comparison between the school education
  system inVietnam and in England.
  -Learn the new words by heart and prepare for Speaking.
   
  Gửi ý kiến