Tài nguyên dạy học

Mấy giờ rồi nhỉ

Hôm nay ngày mấy?

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang Web này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Ban_tinh_ca_dau_tien__YouTube.flv You_are_the_apple_of_my_eye.flv 94hanhdttchiatay.jpg Youtube__cung_chuc_tan_xuan__happy_new_year.swf VinhBietMuaHe.mp3 0.Untitled-22.jpg Bai_ca_TruongTHPT_Le_Loi4.mp3 MeHienYeuDau.mp3 BanglangtimMyTam.mp3 ChristmasDontBeLateLuongBichHuu.mp3 NHAT_BAN_HINH_ANH.flv Nav_logo14.png Einstein.jpg Take_me_to_your_heartMLTR.mp3 0.Clip_-_Clip_If_tomorrow_never_come_-_Xem_clip_tai_Video_Zing.flv 0.When_You_Say_Nothing_At_All_-_Ronan_Keating.mp3 0.If-Tomorrow-Never-Comes.mp3 0.Neo_dau_ben_que.mp3 0.Giong_ho_thuong_nho.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Thư viện trực tuyến

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện điện tử Trường THPT Bùi Dục Tài.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Unit 6. Future jobs

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Bùi Duy Lam
  Ngày gửi: 20h:07' 18-11-2015
  Dung lượng: 2.6 MB
  Số lượt tải: 445
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS!
  WARM-UP
  "Name the job"
  VET
  FARMER
  RECEPTIONIST
  ACTRESS
  MECHANIC
  V
  LAWYER
  I
  N
  T
  E
  R
  E
  I
  W
  Key word :
  UNIT 6 : FUTURE JOBS
  A. READING
  - Interview [`intəvju:] (n) (v) :

  Phỏng vấn
  Interviewer (n) [`intəvju:ə] :
  người phỏng vấn
  Interviewee (n) [,intəvju:`i:] :
  người được phỏng vấn
  - Résumé [`rezjumei] (n)

  bản tóm tắt
  - Recommendation [,rekəmen`dei∫n] :

  sự giới thiệu, tiến cử
  - Jot down [dʒɔt daun](v)


  ghi lại tóm tắt
  - To be keen on (phr.v)

  say mê
  - neatly [`ni:tli] (adv) :

  Gọn gàng
  - casual [`kæʒjuəl] (a)

  - shortcoming [`∫ɔ:t,kʌmiη](a)

  Bình thường
  Khuyết điểm
  1. Vocabulary
  =C.V
  =to be interested in
  =weak point
  # formal
  = introduction
  The interviewer is asking the interviewee some questions about his previous job.
  dress neatly and formally (v)
  The girls are wearing casual clothes
  2. Checking
  Fill in each blank with a suitable word/phrase from the box:
  résumé
  interviewer
  keen
  recommendation
  Jot down
  casual
  shortcomings
  neatly
  A person with many____________ will hardly succeed in anything.
  Mary is wearing a _________ short-sleeved shirt.
  The __________ asked me many questions about my previous job.
  Her daughter is __________ on collecting stamps.
  To apply for the job, you have to fill in your _________ and the application form.
  I’ll just _________ their phone number before I forget it.
  My previous employer’s ______________ got me my new job.
  She always makes the bed_________ after she gets up.
  3. Tick () the factors that you think would
  help you succeed in a job interview.
  wearing casual clothes
  giving clear, honest answers
  feeling self-confident
  feeling nervous
  having a good sense of humour
  avoiding difficult questions
  II. WHILE YOU READ
  Task 1: T-F statements
  Task 2: Answer the questions
  Task 1. Work in pairs. Decide whether the following statements are true (T) or false (F)
  1. Remember to dress neatly and formally.
  2. Bring with you a letter of application and your résumé to the interview.
  3. Try to reduce the feeling of pressure and make a good impression on your interviewer
  4. Find out as much information as you can about the job and the vacancy.
  5. Tell the interviewer about your shortcomings.
  6. Take all your certificates and letters of recommendation with you.
  7. Your voice should be clear and polite.


  T
  T
  F
  T
  F
  T
  F
  8. Remember to say goodbye to the interviewer before leaving the interview.
  F
  1. What can the pieces of advice in the passage help you?
  2. What should you find out before the interview?
  3. How should you dress?
  4. What should you concentrate on during the interview ?
  5. What should you do before leaving the office?
  Task 2: Work in pairs. Answer the following questions:
  Game: Lucky jobs
  1. What can the pieces of advice in the passage help you?
  They help us reduce the feeling of pressure and create a good impression on our interviewer.
  2.What should you find out before the interview ?
  We should find out as much as possible about the job and the vacancy.
  3. How should you dress?
  We should dress neatly and formally.
  4.What should you concentrate on during the interview ?
  We should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks.
  5. What should you do before leaving the office?
  We should say goodbye to the interviewer.
  LUCKY !
  III. AFTER YOU READ
  Work in groups. Write the following lines under the right headings.
  -Find out the information about the job and the company.
  -Try to answer all the interviewer’s questions.
  -Think about the interviewer’s comments.
  -Show your best side, keenness, and responsibility.
  -Send a thank-you letter to the interviewer within 24 hours after the interview.
  -Prepare answers to the questions that may be asked during the interview.
  -Be willing to learn more about the job.
  -Be on time.
  -Say goodbye before leaving.
  -Be clear, polite, and honest

  •Find out the
  information
  about the job and
  the company

  • Prepare answers to the questions that may be asked during the interview

  • Dress neatly and
  formally

  •Be on time
  •Send a thank-you
  letter to the
  interviewer
  within 24 hours
  after the interview

  • Think about the
  interviewer’s comments
  Try to answer all the
  interviewer’s questions

  • Be clear, polite,
  and honest

  • Show your best
  side, keenness, and responsibility

  • Be willing to learn
  more about the job

  • Say goodbye before
  leaving
  IV. HOMEWORK
  Learn by heart the new words.
  Prepare for Speaking.
  Thank you for your attendance
  Goodbye
   
  Gửi ý kiến